Wat is een doorlopend krediet of geldreserve?

kredietopeningDoorlopende kredieten waren in het verleden slechts voor ondernemers en andere speciale groepen bestemd, maar worden tegenwoordig gaarne aangeboden aan de doorsnee burger. Een doorlopend krediet werkt namelijk in principe net als een kredietkaart. Bij standaard kredieten zoals een woonlening, autolening of persoonlijke lening leen je een vooraf vastgesteld bedrag bij de bank of andere financiële instelling. De jaarlijkse rente op deze leningen wordt over de totale leensom berekend, ongeacht of je wel of niet het gehele bedrag gebruikt hebt. Met een doorlopend krediet, door sommige instellingen aangeduid als geldreserve, kun je voorkomen dat je rente betaalt over ‘geleend’ geld dat onaangeroerd op de rekening ligt. Dankzij vergevorderde automatisering bij de banken is het doorlopend krediet één van de meest flexibele kredieten op de hedendaagse financiële markt.

Hoe werkt het doorlopend krediet.

Bij een doorlopend krediet verschaft de bank jou een gelimiteerd bedrag waarvan je continu mag lenen. De gewenste hoogte van dit kredietplafond geef je in eerste instantie zelf aan bij de aanvraag. De goedkeuring bepaalt de bank op basis van jouw persoonlijk profiel. Aangezien op dit kredietproduct geen onderpand wordt genomen kan het voorkomen dat jij een doorlopend krediet met een maximum van € 25.000 wenst om vrijelijk toekomstige uitgaven te financieren, maar dat de bank slechts bereid is tot € 15.000 met jou te gaan. Voor dit goedgekeurd doorlopend krediet kun je een aparte rekening openen, of deze toevoegen aan jouw bestaande rekening bij de betreffende bank. Je kunt dan tot het kredietplafond ‘rood’ staan op de rekening. Het doorlopend krediet biedt je de ruimte om ongelimiteerd op te nemen en terug te storten, alsof het om je eigen geld gaat.

Noot: Zolang je eigen middelen hebt staan op de rekening treedt het doorlopend krediet niet in werking. Pas indien jouw persoonlijk saldo nul of negatief is worden opnamen van de rekening tot ‘krediet’ gerekend.

De rente op een doorlopend krediet.

Maandelijks brengt de bank rente in rekening over het bedrag dat je binnen het krediet hebt opgenomen (geleend). De rente geldt hierbij slechts over de periode dat het geld niet op de rekening lag. Indien je bijvoorbeeld van jouw kredietplafond van € 15.000 op 1 juni € 3000 opneemt en ditzelfde bedrag op 18 juni weer terug stort, betaal je aan het einde van de maand de rente slechts op de € 3000 en slechts over de 18 dagen. Stort je op 18 juni maar € 1900 terug dan betaal je aan het eind van de maand de rente op € 3000 over de eerste 18 dagen plus de rente op € 1100 op de resterende 12 dagen van juni. Middels geautomatiseerde berekening van deze ‘theoretische looptijd’ kunnen de banken ook bij complexe opnamen en stortingen de maandelijkse rente helder uitrekenen.
De rente op een doorlopend krediet is doorgaans hoger dan bij andere kredieten. Bij de meeste instellingen ligt het enkele procenten boven de rente van een persoonlijke lening. Een doorlopend krediet is dus slechts voordelig indien je niet het totale bedrag voor een langere periode nodig hebt.

Noot: De Belgische financiële wetgeving schrijft voor dat de banken er op moeten toezien dat een doorlopend krediet of geldreserve geen permanente schuld wordt. Het debetsaldo op de rekening moet minstens eenmaal per jaar (voor bedragen kleiner dan of gelijk aan € 3000) en elke 5 jaar (voor bedragen groter dan € 3000) volledig terug betaalt zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *