Categorie: Kredietopening

Wat is het verschil tussen een prepaid kredietkaart en een gewone kredietkaart?

prepaidHoewel het gros van de betalingen in België nog altijd in baar geld (bankbiljetten en munten) wordt uitgevoerd, verovert het elektronisch betalen jaarlijks een groeiend aandeel in van de financiele transacties. Bankpasjes, ook wel aangeduid als elektronische portemonnees, en kredietkaarten stellen ons in de gelegenheid om veiliger, handiger en tegenwoordig ook sneller af te rekenen met kunststof dan met papier en metaal. Voor online betalingen zijn kredietkaarten zelfs de enige optie. Tenzij je nog bereid bent om bankbiljetten over de post te sturen.

Bankpasjes.

Bij bankpasjes/elektronische portemonnees is het principe helder. Jij hebt geld op je rekening bij een bank. De bank verschaft jou een pas. Bij het afrekenen in de supermarkt, aan de benzinepomp of elders wordt het verschuldigd bedrag van jouw rekening overgeschreven naar de rekening van de winkelier of pompstationhouder. Er komen geen provisies, commissies, rentes of andere kosten bij kijken. Bankpasjes zijn geen kredietkaarten.

Kredietkaarten.

Bij kredietkaarten werkt het systeem ietwat anders. Allereerst hanteren de hoofduitgevers van kredietkaarten (creditcards) zoals Visa en Mastercard een mechanisme waar bij elke transactie de ontvanger een commissie betaalt aan de maatschappij. Visa en Mastercard gaan ervan uit dat zij het restaurant of de online winkel een dienst bewijzen door jou als klant elektronisch te laten afrekenen.

In België gebruiken vrijwel alle verstrekkers van kredietkaarten (bijkans zeventig) een huisvarriant van Visa en of Mastercard, waarmee zij binnen het bestand van deze hoofduitgevers een eigen cliëntenkring creëren. Enkele banken hebben hiernaast ook nog hun eigen onafhankelijke kredietkaart.

Als houder van een kredietkaart betaal jij geen commissie bij het afrekenen voor een diner of een online aankoop. Slechts het af te rekenen bedrag wordt van jouw krediet afgetrokken. Dit betekent natuurlijk niet dat het gebruik van je kredietkaart een kosteloze dienst is. De bank of andere financiële instelling die jou de kaart verschaft brengt op andere manieren kosten in rekening voor de dienst die zij jou aanbiedt. In de aard van deze kosten zit dan ook het grote verschil tussen een prepaid kredietkaart en een gewone kredietkaart (postpaid kredietkaart).

Prepaid kredietkaarten.

De naam zegt het al, bij prepaid kredietkaarten wordt vooraf een bedrag van je rekening naar de kaart overgeboekt. Je hebt nu krediet op je kaart en kan betalingen plegen totdat dit bedrag op is. De versterkers van kredietkaarten hanteren diverse methoden om je voor deze dienst te laten betalen. De meeste prepaid kredietkaart verstrekkers hanteren een vaste jaarlijkse contributie voor het bezit van de kaart. Sommigen  brengen je daarnaast ook een klein percentage in rekening bij het overboeken van geld naar de kaart. Ook wordt bij conversies, zoals het pinnen met de kaart uit een geldautomaat (kaart krediet omzetten in papiergeld) of bij koers omwisselingen (Euro’s omzetten in een andere munteenheid) een provisie in rekening gebracht. De mechanismen en percentages verschillen van instelling tot instelling, maar je mag er gerust van uit gaan dat ze er zijn.

Gewone kredietkaarten

De vanouds bekende ‘gewone’ kredietkaart is in feite een postpaid kredietkaart. De door jou gepleegde betalingen dien je achteraf aan de bank of andere versterker terug te betalen. Het komt er op neer dat je bij elke transactie met de kredietkaart het betreffend bedrag leent bij de bank.

Op de kaart heb je een vooraf vastgesteld maximum bedrag tot welke je kan uitgeven (lenen). Aan het einde van iedere maand, ontvang je van de bank een rekeningoverzicht van al je uitgaven met de kaart. De meeste instellingen zullen je geen rente in rekening brengen indien je het totaal bedrag meteen volledig terugbetaalt. Maar je kunt ook verkiezen om niet meteen volledig terug te betalen, maar gespreid over meerdere maanden. Flexibel terugbetalen is de term die het bankwezen graag gebruikt. Als je hiervoor kiest worden je uitgaven met de kredietkaart omgezet in een lening, waarop maandelijks uiteraard een rentepercentage staat. Dit percentage ligt bij kredietkaarten vrijwel altijd hoger dan bij een normale persoonlijke lening, en verschilt tussen de diverse instellingen.

Op gewone kredietkaarten hanteren banken en andere financiële instellingen trouwens ook het kosten mechanisme van provisies (bij conversies) en een jaarlijkse contributie voor het bezit van de kaart. Hoe hoger de klasse van de kaart (classic, gold, platinum) en het maximum krediet, hoe hoger de jaarlijkse contributie.

Wat is een doorlopend krediet of geldreserve?

kredietopeningDoorlopende kredieten waren in het verleden slechts voor ondernemers en andere speciale groepen bestemd, maar worden tegenwoordig gaarne aangeboden aan de doorsnee burger. Een doorlopend krediet werkt namelijk in principe net als een kredietkaart. Bij standaard kredieten zoals een woonlening, autolening of persoonlijke lening leen je een vooraf vastgesteld bedrag bij de bank of andere financiële instelling. De jaarlijkse rente op deze leningen wordt over de totale leensom berekend, ongeacht of je wel of niet het gehele bedrag gebruikt hebt. Met een doorlopend krediet, door sommige instellingen aangeduid als geldreserve, kun je voorkomen dat je rente betaalt over ‘geleend’ geld dat onaangeroerd op de rekening ligt. Dankzij vergevorderde automatisering bij de banken is het doorlopend krediet één van de meest flexibele kredieten op de hedendaagse financiële markt.

Hoe werkt het doorlopend krediet.

Bij een doorlopend krediet verschaft de bank jou een gelimiteerd bedrag waarvan je continu mag lenen. De gewenste hoogte van dit kredietplafond geef je in eerste instantie zelf aan bij de aanvraag. De goedkeuring bepaalt de bank op basis van jouw persoonlijk profiel. Aangezien op dit kredietproduct geen onderpand wordt genomen kan het voorkomen dat jij een doorlopend krediet met een maximum van € 25.000 wenst om vrijelijk toekomstige uitgaven te financieren, maar dat de bank slechts bereid is tot € 15.000 met jou te gaan. Voor dit goedgekeurd doorlopend krediet kun je een aparte rekening openen, of deze toevoegen aan jouw bestaande rekening bij de betreffende bank. Je kunt dan tot het kredietplafond ‘rood’ staan op de rekening. Het doorlopend krediet biedt je de ruimte om ongelimiteerd op te nemen en terug te storten, alsof het om je eigen geld gaat.

Noot: Zolang je eigen middelen hebt staan op de rekening treedt het doorlopend krediet niet in werking. Pas indien jouw persoonlijk saldo nul of negatief is worden opnamen van de rekening tot ‘krediet’ gerekend.

De rente op een doorlopend krediet.

Maandelijks brengt de bank rente in rekening over het bedrag dat je binnen het krediet hebt opgenomen (geleend). De rente geldt hierbij slechts over de periode dat het geld niet op de rekening lag. Indien je bijvoorbeeld van jouw kredietplafond van € 15.000 op 1 juni € 3000 opneemt en ditzelfde bedrag op 18 juni weer terug stort, betaal je aan het einde van de maand de rente slechts op de € 3000 en slechts over de 18 dagen. Stort je op 18 juni maar € 1900 terug dan betaal je aan het eind van de maand de rente op € 3000 over de eerste 18 dagen plus de rente op € 1100 op de resterende 12 dagen van juni. Middels geautomatiseerde berekening van deze ‘theoretische looptijd’ kunnen de banken ook bij complexe opnamen en stortingen de maandelijkse rente helder uitrekenen.
De rente op een doorlopend krediet is doorgaans hoger dan bij andere kredieten. Bij de meeste instellingen ligt het enkele procenten boven de rente van een persoonlijke lening. Een doorlopend krediet is dus slechts voordelig indien je niet het totale bedrag voor een langere periode nodig hebt.

Noot: De Belgische financiële wetgeving schrijft voor dat de banken er op moeten toezien dat een doorlopend krediet of geldreserve geen permanente schuld wordt. Het debetsaldo op de rekening moet minstens eenmaal per jaar (voor bedragen kleiner dan of gelijk aan € 3000) en elke 5 jaar (voor bedragen groter dan € 3000) volledig terug betaalt zijn.