Categorie: Hypotheek

Wie komt er in aanmerking voor een sociale lening?

wie kan sociale lening aanvragen?Voor de aanbouw, verbouw of aankoop van een woning kennen we in België het systeem van sociale leningen. Leningen die door de overheid, via sociale instellingen, worden verstrekt tegen een aanzienlijk lager rentepercentage dan de goedkoopste hypothecaire leningen die de banken aanbieden. Het kan best voorkomen dat de jaarlijkse rente op een sociale lening op het vastgesteld minimum van 1.67% uitkomt. Hier bovenop vallen ook de notariskosten en de aktekosten aanzienlijk lager uit dan bij een commerciële lening.

De sociale lening is speciaal ontwikkeld voor de lage inkomensgroepen in België. Toch is niet het inkomen de criteria om ervoor in aanmerking te komen. De waarde van de woning is het uitgangspunt. De door de sociale instelling die het krediet verstrekt getaxeerde waarde van het pand mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Het plafond verschilt enigszins tussen de diverse gewesten, en is ook gekoppeld aan het aantal bewoners (inwonende kinderen of (groot)ouders). Gemiddeld kan gesteld worden dat een woning waarin een gezin met 2 kinderen wenst te wonen niet meer dan € 250.000 waard mag zijn om middels een sociale lening gebouwd of aangekocht te worden. Voor verbouwingen gelden dezelfde criteria, met als verschil dat de aanvragers de woning reeds bewonen.

Een tweede voorwaarde om in aanmerking te komen voor een sociale lening is dat het de ‘enige en eigen’ woning moet betreffen. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.

De toewijzing van een sociale lening.

Net als bij een commerciële lening, wordt ook hier nagegaan of je wel in staat bent om de lening uiteindelijk terug te betalen. Er worden bepaalde eisen gesteld aan het maandelijkse inkomen.
De rente op een sociale lening hoeft ook niet altijd het minimum van 1.67% te zijn. De verschillende sociale instellingen die in hun gewest dit type lening coördineren hebben elk hun eigen beoordelingscriteria. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de rente op een sociale lening hoger uitkwam dan de rente op een commerciële lening bij de bank. Ook is er vanwege de populariteit van het product sprake van een wachtlijst bij de meeste instellingen. Het kan dus zijn dat je even zult moeten wachten voordat je aan de beurt bent.

Een sociale lening kan je bijvoorbeeld aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Noot: Bij sociale leningen mag het leenbedrag niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Bij commerciële leningen staat de financierder doorgaans wel toe.