Wat is het verschil tussen een prepaid kredietkaart en een gewone kredietkaart?

prepaidHoewel het gros van de betalingen in België nog altijd in baar geld (bankbiljetten en munten) wordt uitgevoerd, verovert het elektronisch betalen jaarlijks een groeiend aandeel in van de financiele transacties. Bankpasjes, ook wel aangeduid als elektronische portemonnees, en kredietkaarten stellen ons in de gelegenheid om veiliger, handiger en tegenwoordig ook sneller af te rekenen met kunststof dan met papier en metaal. Voor online betalingen zijn kredietkaarten zelfs de enige optie. Tenzij je nog bereid bent om bankbiljetten over de post te sturen.

Bankpasjes.

Bij bankpasjes/elektronische portemonnees is het principe helder. Jij hebt geld op je rekening bij een bank. De bank verschaft jou een pas. Bij het afrekenen in de supermarkt, aan de benzinepomp of elders wordt het verschuldigd bedrag van jouw rekening overgeschreven naar de rekening van de winkelier of pompstationhouder. Er komen geen provisies, commissies, rentes of andere kosten bij kijken. Bankpasjes zijn geen kredietkaarten.

Kredietkaarten.

Bij kredietkaarten werkt het systeem ietwat anders. Allereerst hanteren de hoofduitgevers van kredietkaarten (creditcards) zoals Visa en Mastercard een mechanisme waar bij elke transactie de ontvanger een commissie betaalt aan de maatschappij. Visa en Mastercard gaan ervan uit dat zij het restaurant of de online winkel een dienst bewijzen door jou als klant elektronisch te laten afrekenen.

In België gebruiken vrijwel alle verstrekkers van kredietkaarten (bijkans zeventig) een huisvarriant van Visa en of Mastercard, waarmee zij binnen het bestand van deze hoofduitgevers een eigen cliëntenkring creëren. Enkele banken hebben hiernaast ook nog hun eigen onafhankelijke kredietkaart.

Als houder van een kredietkaart betaal jij geen commissie bij het afrekenen voor een diner of een online aankoop. Slechts het af te rekenen bedrag wordt van jouw krediet afgetrokken. Dit betekent natuurlijk niet dat het gebruik van je kredietkaart een kosteloze dienst is. De bank of andere financiële instelling die jou de kaart verschaft brengt op andere manieren kosten in rekening voor de dienst die zij jou aanbiedt. In de aard van deze kosten zit dan ook het grote verschil tussen een prepaid kredietkaart en een gewone kredietkaart (postpaid kredietkaart).

Prepaid kredietkaarten.

De naam zegt het al, bij prepaid kredietkaarten wordt vooraf een bedrag van je rekening naar de kaart overgeboekt. Je hebt nu krediet op je kaart en kan betalingen plegen totdat dit bedrag op is. De versterkers van kredietkaarten hanteren diverse methoden om je voor deze dienst te laten betalen. De meeste prepaid kredietkaart verstrekkers hanteren een vaste jaarlijkse contributie voor het bezit van de kaart. Sommigen  brengen je daarnaast ook een klein percentage in rekening bij het overboeken van geld naar de kaart. Ook wordt bij conversies, zoals het pinnen met de kaart uit een geldautomaat (kaart krediet omzetten in papiergeld) of bij koers omwisselingen (Euro’s omzetten in een andere munteenheid) een provisie in rekening gebracht. De mechanismen en percentages verschillen van instelling tot instelling, maar je mag er gerust van uit gaan dat ze er zijn.

Gewone kredietkaarten

De vanouds bekende ‘gewone’ kredietkaart is in feite een postpaid kredietkaart. De door jou gepleegde betalingen dien je achteraf aan de bank of andere versterker terug te betalen. Het komt er op neer dat je bij elke transactie met de kredietkaart het betreffend bedrag leent bij de bank.

Op de kaart heb je een vooraf vastgesteld maximum bedrag tot welke je kan uitgeven (lenen). Aan het einde van iedere maand, ontvang je van de bank een rekeningoverzicht van al je uitgaven met de kaart. De meeste instellingen zullen je geen rente in rekening brengen indien je het totaal bedrag meteen volledig terugbetaalt. Maar je kunt ook verkiezen om niet meteen volledig terug te betalen, maar gespreid over meerdere maanden. Flexibel terugbetalen is de term die het bankwezen graag gebruikt. Als je hiervoor kiest worden je uitgaven met de kredietkaart omgezet in een lening, waarop maandelijks uiteraard een rentepercentage staat. Dit percentage ligt bij kredietkaarten vrijwel altijd hoger dan bij een normale persoonlijke lening, en verschilt tussen de diverse instellingen.

Op gewone kredietkaarten hanteren banken en andere financiële instellingen trouwens ook het kosten mechanisme van provisies (bij conversies) en een jaarlijkse contributie voor het bezit van de kaart. Hoe hoger de klasse van de kaart (classic, gold, platinum) en het maximum krediet, hoe hoger de jaarlijkse contributie.

Wat kun je allemaal financieren met een persoonlijke lening?

vakantie leningMet de persoonlijke lening kun je in theorie van alles financieren. Je hoeft het gebruik niet te verantwoorden aan de bank, omdat je het geleend geld aanwendt voor ‘persoonlijke’ behoefte. Je kunt een persoonlijke lening dus aanwenden om een kapitaal investering te plegen of om een buitenlandse vakantie met het gezin te bekostigen, maar ook voor doeleinden waarvoor de financiële instellingen andere specifieke producten voor hebben zoals het verbouwen van de woning of de aanschaf van een nieuwe auto. Je zou bij een persoonlijke lening het geleend bedrag zelfs gewoon op je rekening mogen laten, om nog onvoorziene toekomstige uitgaven te dekken.

In de praktijk.

Indien je in het verleden reeds persoonlijke leningen (of andere kredieten) keurig hebt terugbetaald, zal de bank je waarschijnlijk meteen een nieuwe persoonlijke lening verstrekken zonder daarbij naar het doel te informeren. De bank wil immers ook graag verdienen, middels de jaarlijkse rente die ze jou in rekening brengt.
Indien je geen of minder positieve kredietgeschiedenis hebt met de betreffende instelling zul je in de praktijk toch informatie over het doel moeten verschaffen om je aanvraag voor een persoonlijke lening goed gekeurd te krijgen.

De aard van een persoonlijke lening.

Een persoonlijke lening wordt tegenwoordig door de financiële instellingen aangeboden onder de noemer lening op afbetaling, LOA. Het te lenen bedrag binnen deze formule verschilt bij de diverse instellingen, maar varieert doorgaans tussen de € 2000 en € 50.000. Een persoonlijke lening (LOA) kent geen onderpand. De bank verstrekt het dus puur op basis van hun inschatting dat het geleend bedrag wel terug betaald zal worden. Aangezien de inschatting van de bank niet altijd juist is wordt er op persoonlijke leningen een hogere rente gezet dan op kredieten waar er wel sprake is van onderpand (hypothecaire lening, autofinanciering). Eenieder betaalt op de persoonlijke lening dus iets meer om de (mogelijke) schade van wanbetalers te compenseren.

Bij een persoonlijke lening wordt nu bijna standaard de JKP-formule toegepast. Met het Jaarlijkse Kosten Percentage wordt door de financierder alle kosten van de lening (jaarlijkse rente, administratie,etc) in één percentage vastgelegd. Met een JKP van 6.9% op een lening van € 10.000 zijn jouw jaarlijkse leen kosten € 690. De aflossing van het geleend bedrag blijft uiteraard afhankelijk van de aflossingstermijn dat gekozen wordt. Indien je het geleend bedrag in vier jaren wenst af te lossen wordt je jaarlijkse aflossing € 2500. Jouw jaarlijkse totale uitgaven aan deze persoonlijke lening zijn € 2500 plus € 690 is € 3100. De meeste banken laten je hierbij de keuze om dit bedrag in maandelijkse termijnen, kwartaal termijnen of één jaarlijks te betalen.

Het verloop van een persoonlijke lening.

Persoonlijke leningen zijn de vlotste producten van vrijwel alle kredietverschaffers. Afhankelijk van je persoonlijke profiel is het zelfs mogelijk om binnen 48 uur over het geld te beschikken. Bij online aanmeldingen verloopt het proces het snelst en geniet je daarnaast bij de meeste banken van een kleine korting op de JKP-rente. Omdat de instelling minder administratie aan de aanvraag hoeft te besteden.

Wat is een doorlopend krediet of geldreserve?

kredietopeningDoorlopende kredieten waren in het verleden slechts voor ondernemers en andere speciale groepen bestemd, maar worden tegenwoordig gaarne aangeboden aan de doorsnee burger. Een doorlopend krediet werkt namelijk in principe net als een kredietkaart. Bij standaard kredieten zoals een woonlening, autolening of persoonlijke lening leen je een vooraf vastgesteld bedrag bij de bank of andere financiële instelling. De jaarlijkse rente op deze leningen wordt over de totale leensom berekend, ongeacht of je wel of niet het gehele bedrag gebruikt hebt. Met een doorlopend krediet, door sommige instellingen aangeduid als geldreserve, kun je voorkomen dat je rente betaalt over ‘geleend’ geld dat onaangeroerd op de rekening ligt. Dankzij vergevorderde automatisering bij de banken is het doorlopend krediet één van de meest flexibele kredieten op de hedendaagse financiële markt.

Hoe werkt het doorlopend krediet.

Bij een doorlopend krediet verschaft de bank jou een gelimiteerd bedrag waarvan je continu mag lenen. De gewenste hoogte van dit kredietplafond geef je in eerste instantie zelf aan bij de aanvraag. De goedkeuring bepaalt de bank op basis van jouw persoonlijk profiel. Aangezien op dit kredietproduct geen onderpand wordt genomen kan het voorkomen dat jij een doorlopend krediet met een maximum van € 25.000 wenst om vrijelijk toekomstige uitgaven te financieren, maar dat de bank slechts bereid is tot € 15.000 met jou te gaan. Voor dit goedgekeurd doorlopend krediet kun je een aparte rekening openen, of deze toevoegen aan jouw bestaande rekening bij de betreffende bank. Je kunt dan tot het kredietplafond ‘rood’ staan op de rekening. Het doorlopend krediet biedt je de ruimte om ongelimiteerd op te nemen en terug te storten, alsof het om je eigen geld gaat.

Noot: Zolang je eigen middelen hebt staan op de rekening treedt het doorlopend krediet niet in werking. Pas indien jouw persoonlijk saldo nul of negatief is worden opnamen van de rekening tot ‘krediet’ gerekend.

De rente op een doorlopend krediet.

Maandelijks brengt de bank rente in rekening over het bedrag dat je binnen het krediet hebt opgenomen (geleend). De rente geldt hierbij slechts over de periode dat het geld niet op de rekening lag. Indien je bijvoorbeeld van jouw kredietplafond van € 15.000 op 1 juni € 3000 opneemt en ditzelfde bedrag op 18 juni weer terug stort, betaal je aan het einde van de maand de rente slechts op de € 3000 en slechts over de 18 dagen. Stort je op 18 juni maar € 1900 terug dan betaal je aan het eind van de maand de rente op € 3000 over de eerste 18 dagen plus de rente op € 1100 op de resterende 12 dagen van juni. Middels geautomatiseerde berekening van deze ‘theoretische looptijd’ kunnen de banken ook bij complexe opnamen en stortingen de maandelijkse rente helder uitrekenen.
De rente op een doorlopend krediet is doorgaans hoger dan bij andere kredieten. Bij de meeste instellingen ligt het enkele procenten boven de rente van een persoonlijke lening. Een doorlopend krediet is dus slechts voordelig indien je niet het totale bedrag voor een langere periode nodig hebt.

Noot: De Belgische financiële wetgeving schrijft voor dat de banken er op moeten toezien dat een doorlopend krediet of geldreserve geen permanente schuld wordt. Het debetsaldo op de rekening moet minstens eenmaal per jaar (voor bedragen kleiner dan of gelijk aan € 3000) en elke 5 jaar (voor bedragen groter dan € 3000) volledig terug betaalt zijn.

Wie komt er in aanmerking voor een sociale lening?

wie kan sociale lening aanvragen?Voor de aanbouw, verbouw of aankoop van een woning kennen we in België het systeem van sociale leningen. Leningen die door de overheid, via sociale instellingen, worden verstrekt tegen een aanzienlijk lager rentepercentage dan de goedkoopste hypothecaire leningen die de banken aanbieden. Het kan best voorkomen dat de jaarlijkse rente op een sociale lening op het vastgesteld minimum van 1.67% uitkomt. Hier bovenop vallen ook de notariskosten en de aktekosten aanzienlijk lager uit dan bij een commerciële lening.

De sociale lening is speciaal ontwikkeld voor de lage inkomensgroepen in België. Toch is niet het inkomen de criteria om ervoor in aanmerking te komen. De waarde van de woning is het uitgangspunt. De door de sociale instelling die het krediet verstrekt getaxeerde waarde van het pand mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Het plafond verschilt enigszins tussen de diverse gewesten, en is ook gekoppeld aan het aantal bewoners (inwonende kinderen of (groot)ouders). Gemiddeld kan gesteld worden dat een woning waarin een gezin met 2 kinderen wenst te wonen niet meer dan € 250.000 waard mag zijn om middels een sociale lening gebouwd of aangekocht te worden. Voor verbouwingen gelden dezelfde criteria, met als verschil dat de aanvragers de woning reeds bewonen.

Een tweede voorwaarde om in aanmerking te komen voor een sociale lening is dat het de ‘enige en eigen’ woning moet betreffen. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.

De toewijzing van een sociale lening.

Net als bij een commerciële lening, wordt ook hier nagegaan of je wel in staat bent om de lening uiteindelijk terug te betalen. Er worden bepaalde eisen gesteld aan het maandelijkse inkomen.
De rente op een sociale lening hoeft ook niet altijd het minimum van 1.67% te zijn. De verschillende sociale instellingen die in hun gewest dit type lening coördineren hebben elk hun eigen beoordelingscriteria. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de rente op een sociale lening hoger uitkwam dan de rente op een commerciële lening bij de bank. Ook is er vanwege de populariteit van het product sprake van een wachtlijst bij de meeste instellingen. Het kan dus zijn dat je even zult moeten wachten voordat je aan de beurt bent.

Een sociale lening kan je bijvoorbeeld aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Noot: Bij sociale leningen mag het leenbedrag niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Bij commerciële leningen staat de financierder doorgaans wel toe.

De autofinanciering: waar moet je op letten?

nieuwe auto gekochtVelen onder u zal het waarschijnlijk moeten doen met een autolening als u een nieuwe auto wenst te kopen. Maar welke lening is voor u het meest geschikt? Teneinde dat te kunnen bepalen dient u uit te kijken naar de lening die voor u de meeste voordelen oplevert anders gezegd: u zoekt naar de goedkoopste autolening. De goedkoopste autolening van België vindt u door de diverse aanbieding met elkaar te vergelijken.

Heb je geld nodig? Online is er een breed scala van aanbiedingen betreffende autoleningen te vinden. Alvorens op een dergelijke aanbieding in te gaan is het verstandig dat u eerst voor u zelf vaststelt wat u precies wilt. Het is de moeite van het overwegen waard om na te gaan wat u zelf kunt veroorloven om te lenen, welke auto u wilt kopen en de voorwaarden van de auto. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal zo makkelijk, maar dat is het in geen geval. De juiste beslissing maken gaat vaak met heel veel moeite en begint al bij de vraag welke auto u wilt kopen. Vaak genoeg ziet u daar de auto in de showroom staan maar is er eentje die u zich niet kan veroorloven aangezien uw inkomen niet toereikend is om het gewenste bedrag te lenen. Hierop zal u uw planning moeten bijstellen. Wordt het toch maar een goedkopere auto of dezelfde auto maar dan met een oudere bouwjaar of een tweedehandse. Indien u dit eenmaal heeft gedaan komt u al gauw tot een uitgewerkte budget dat u nodig zult hebben voor de lening. Doordat u nu weet hoe groot het budget is dat u nodig denkt te hebben kunt u nu gericht op zoek gaan naar een lening waarbij de maandelijkse lasten op termijn u het minst zal gaan kosten. Het vinden van de laagste tarieven vindt u gemakkelijk online, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld eens te kijken naar de diverse vergelijkingtabellen. U krijgt zicht op wat de diverse kredietverstrekkers te bieden hebben en de door hen gehanteerde rentevoet. Met de online simulatie kunt u binnenstappen bij de diverse kredietverstrekkers en onderhandel voor een voordeliger tarief. Probeer zoveel mogelijk te informeren naar de tarieven met verschillende looptijden en leenbedragen. Wees bij het onderhandelen op uw hoede. Belangrijk is dat u eerst onderhandelt over een eventuele korting en dan pas over de autolening. Kiest u voor een milieuvriendelijke auto dan kunt u ook nog eens voordeliger lenen. Vraagt u daarbij naar de geldende voorwaarden.

Slotsom bij het aangaan van een autolening is dat u zich ervan bewust bent dat u niet meer leent dan uw budget dat toelaat. Probeer de looptijd zo kort mogelijk te houden, aangezien de kans dat uw auto straks rijp is voor de sloop u nog steeds opgescheept zit met het aflossen van de schuld. Bij de keuze tussen een nieuwe wagen en een tweedehandse wagen overweeg de diverse voordelen. De beste optie is altijd om niet te lenen. en als het al moet probeer een voorschot bijeen te sparen. Hierdoor verkort je de looptijd en betaal je minder rente.

De beste periode om een autolening af te sluiten?

lening afsluiten op autosalonHet antwoord op deze vraag ligt voor de hand. Januari is absoluut de beste maand van het jaar om een autolening af te sluiten. Want in januari is de jaarlijkse autosalon in Brussel, die dit jaar een record aantal van bijna 600.000 bezoekers trok. Veel bezoekers betekent automatisch veel business, voor in eerste instantie de verkopers van auto’s die de nieuwste modellen tegen de voordeligste prijzen aanbieden. Gedurende de twee weken van de salon worden er in België meer auto’s verkocht dan elke andere maand van het jaar. Met een dergelijk grote rush op nieuwe auto’s proberen financierders natuurlijk ook een graantje mee te pikken. Banken en andere financiële instellingen bieden traditiegetrouw rond de periode van de autosalon de meest voordelige leningen aan voor de aankoop van een nieuwe auto.

Hoewel banken graag met percentages goochelen hoef je bij het afsluiten van een autolening tijdens de jaarlijkse autosalon niet extra behoedzaam te zijn voor addertjes onder het gras. De bodemprijzen die de banken aanbieden zijn ingegeven door de hevige concurrentie. Om behoud van hun marktaandeel veilig te stellen zijn ze bereid om voor die ene maand in het jaar met een zeer minieme winst te opereren. De volgende autosalon is van 16 tot en met 25 januari 2015. De acties van de financiële instellingen gelden doorgaans tot midden februari.

Zijn verbouwingsleningen voordelig of niet?

lenen verbouwenVerbouwingspremies vanuit de overheid worden tegenwoordig nog slechts bij speciale omstandigheden gegeven. Het systeem van algemene financiële incentives voor de verbouwing van de woning is in België helaas afgeschaft. Een ruimere keuken, modernere badruimte of het overdekken van de veranda zal zelf bekostigd moeten worden. Aangezien de kosten bij verbouwingen aardig kunnen oplopen is het afsluiten van een verbouwingslening een te overwegen optie om je woongenot te vergroten, en daarbij meteen de waarde van de woning te verhogen. Met een nieuwe lening komt uiteraard een nieuwe maandelijkse aflossing welke jouw uitgavenpatroon onvermijdelijk zal beïnvloeden. Toch zijn hiervoor een aantal zaken het overwegen waard.

Je spaargeld blijft op de rekening.

Door een lening voor de verbouwing van de woning af te sluiten hoef je geen beroep te doen op je spaargeld. Jouw reserves blijven onaangeroerd op de spaarrekening en zijn direct beschikbaar voor andere doeleinden, waarvoor het misschien lastiger kan zijn om een lening aan te vragen.

Geen hypotheek op je woning.

Je hoeft met een verbouwingslening geen hypotheek op je woning te nemen. Het wordt verschaft als een persoonlijk krediet, mits jouw persoonlijke financiële omstandigheden dat toelaten. Ook in geval er reeds een hypotheek op de woning rust wordt de verbouwingslening niet hierbij opgenomen. De aflossingen geschieden geheel onafhankelijk van elkaar.

Lagere rentevoet.

Een lening voor een verbouwing is goedkoper dan de meeste andere leningen. De financiële instellingen zijn een stukje geruster omdat met de lening de waarde van je woning verhoogd wordt, en je dus beter in staat geacht wordt om de lening terug te betalen. Bij een vakantielening bijvoorbeeld zijn de prachtige tijden meteen na terugkeer niet meer voorhanden.

Overzichtelijke kosten.

Bij een verbouwingslening wordt nu bijna standaard de JKP-formule toegepast. Met het Jaarlijkse Kosten Percentage wordt door de financierder alle kosten van de lening (jaarlijkse rente, administratie,etc) in één percentage vastgelegd. Met een JKP van 5.7% op een lening van € 10.000 zijn je jaarlijkse leen kosten € 570. De aflossing van het geleend bedrag blijft uiteraard afhankelijk van de aflossingstermijn dat gekozen wordt.

De uiteindelijke afweging als een verbouwingslening wel of niet voordelig is blijft natuurlijk in eigen hand. Waarbij aan de ene kant de nieuwe maandelijkse aflossing weegt en aan de andere kant de verruiming van het woongenot en de waardevermeerdering van de woning.

Meer info over het verzekeren van je woning.